Herunder har vi samlet et par sange og videoer fra bogstavlydsforløbet, således du kan få en fornemmelse af hvad Ordstrømmen er.

Herunder en af de mest populære raps fra Ordstrømmen, KonsonantRappen af Thomas Mehr – indsunget af Hillerød Musikskoles børnekor. Videoen hører til introforløbet som hjælper elever og børnehaveklasselederen godt i gang med hele Bogstavlydsforløbet.

 

Herunder igen en video fra Introforløbet til Ordstrømmen, nemlig Konsonantrytmetoget – børnene elsker den her sang og øvelse 🙂