Her på siden samler vi nogle gode argumenter for hvorfor vi og ikke mindst andre, synes at det at have en Ordstrømmen licens til 0. klasserne på skolen er en rigtig god idé.

Vi har plukket fra den feedback vi har fået, samt fra vores egne oplevelser med Ordstrømmen og hvad vores tilgang og nørderi med bogstavlydene tilfører positivt, både for børnene og for 0. klasselederne.

  • Børnene lærer de vigtige bogstavlyde helt uden de opdager det. Det gør de fordi Ordstrømmen taler til børnene på alle frekvenser. Simple og iørefaldende sange, raps og remser tilpasset deres niveau,  kropsarbejde med at forme bogstaverne på gulvet og skrive dem i luften, repetition og samme struktur hele vejen i forløbet, håndtegn med sjove udtryk som de husker, sjove navne og narrativer generelt som fx rytmetoget, hoppe vokaler og meget mere.
  • Vores online materiale er sat op på en sådan måde at du (0. klasselederen) guides let igennem vores metode med vores introvideoforløb sammen med børnene. På den måde lærer du metoden sammen med børnene, så du selv kan tage over efter de første 9 bogstaver med vores “På egen hånd matetriale”
  • Det feedback vi får ude fra virkeligheden er at ALLE børnene kommer med ift. bogstavlydsforståelsen når Ordstrømmen kommer på programmet et par timer om ugen. Og indskolingslærerne oplever at børnene langt hurtigere kommer i gang med at læse og knække læsekoden.
  • Ordstrømmen er et ud-på-gulvet-koncept og metode, ikke endnu et spille univers med gamification elementer osv. hvor børnene bliver passive betragtere og skal underholdes og have præmier for at lære og deltage. Ordstrømmen får derimod børnene ud på gulvet og kræver at hele klassen er med og deltager – og præmien de får, er fællesskab og læring på- og via alle kanaler og frekvenser.
  • Alle sange, raps og de andre lydelementer er indspillet/indsunget professionelt med Hillerød Musikskoles pigekor, børn fra Hillerødsholmskolen og Musik Thomas. Det får du selvfølgelig også adgang til via Ordstrømmen Online.
  • Du får E-bogsvejledninger og programforløb som gør det superlet at komme igang og køre bogstavlydsforløbet med børnene, bl.a. med links til alle sange, raps og remser samt videoforklaringer med Musik Thomas.

Tilsidst et citat fra den anerkendte læseforsker og professor, Carsten Elbro udtaler bl.a. “Påfaldende mange elever med store læsevanskeligheder i de første klasser kender ikke nær alle bogstaverne. Man kan ligefrem tale om en særlig form for (bogstavelig) ordblindhed, som helt enkelt skyldes at eleven ikke kan huske bogstavernes lyde eller ikke kan komme i tanker om dem hurtigt nok til at læse ord.” Han fortsætter – “Fonemopmærksomhed(forståelsen for bogstavlyden) er dén form for opmærksomhed på sprogets lydside, som har mest med læsning og læsevanskeligheder at gøre – dårlig opmærksomhed på de enkelte sproglyde, er et særdeles veldokumenteret sprogligt problem for fx de ordblinde”.

Lige præcis grundforståelsen for bogstavlydene går Ordstrømmen målrettet ind og løser med sin fuldspektrede metode og koncept. Gennem niveautilpassede sange, raps, remser og repetition, samt bevægelse på gulvet og håndtegn fra underviseren, der tilsammen udgør Ordstrømmen, lærer børnene bogstavlydene helt uden de opdager det – det ved vi fra praksis da metoden er udviklet og skabt over 4 år ude i virkeligheden.

Her et billede fra Hillerødsholmskolen som bruger Ordstrømmen portalen.