Læs kort herunder om vores unikke metode og koncept der er skabt af musiklærer og lærer Thomas Mehr, og testet og optimeret i praksis gennem de sidste 4 år ude i 0. klasser i landet.

Et bogstavlydsforløb med musik og bevægelse for 0. klasser.

Ordstrømmen er en supplerende metode til det danskfaglige materiale du bruger i 0. klasse.

 

Ordstrømmen kort fortalt:

Ordstrømmen er en unik metode der kombinerer og inkluderer musik, rytmer, håndfonemer og bevægelse til hurtigere og bedre at få børnehaveklasseeleverne til at få en solid grundforståelse for bogstavlydene og deres sammenhæng med bogstavformerne.

Ved at integrere iørefaldende niveau-tilpassede sange, musik, rytmik, håndfonemer og bevægelse ude på gulvet målrettet og systematisk i undervisningen, gennem hele det første skoleår, kommer ALLE børn med, især de som har lidt svært ved den mere traditionelle undervisning.

Kommer eleven ikke godt med i forhold til denne grundforståelse helt fra skolestart, ved man fra erfaring og forskning at det besværliggør det danskfaglige og dermed også resten af skoletiden markant – en konsekvens der ofte har langtrækkende negative konsekvenser for det enkelte menneske.

Metoden er blevet udviklet og optimeret gennem 4 års undervisning af børnehaveklasserne på en folkeskole i Hillerød samt andre testskoler og har ifølge børnehaveklasselærerne og 1. klasselærerne tydeligt vist at børnene hurtigere bliver klar til at gå videre med stavning og læsning, og særligt at det hjælper ALLE børn, inkl. de børn der har svært ved bogstaver og lydene, til at komme godt med fra starten. Læs udtalelser her

Metoden og undervisningsmidlet er tænkt som et supplement til den eksisterende undervisning i børnehaveklassen.

Carsten Elbro, Professor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab udtaler i sin bog, “Læsning og Læseundervisning”

“Den stærkeste enkeltfaktor i førskolealderen er faktisk børns bogstavkendskab, En nødvendig forudsætning for at udnytte bogstavkendskab er en fornemmelse for de enkeltlyde, som bogstaverne står for. Denne fornemmelse er den vigtigste af mange former for sproglig opmærksomhed. Det er veldokumenteret, at struktureret leg med sproglyde kan fremme børns opmærksomhed på dem med klart positiv betydning for den senere læseudvikling, både i ordafkodning og i læseforståelse langt op i skoleforløbet.”

Skolelicensen til Ordstrømmen indeholder følgende:

  • Introvideoforløb med Musik Thomas (forfatteren) så alle eleverne og børnehaveklasselederen får den nødvendige basisforståelse for hvordan Ordstrømmens metode hænger sammen og afvikles.De første 4 vokaler og 5 konsonanter gennemgås af Musik Thomas oppe på Smartboardet via video og selvfølgelig lærervejledning tilhørende.
  • Vejledning i Ebog format som klæder dig på til at overtage undervisningen efter Introvideoforløbet med Musik Thomas, samt trin for trin guide hele vejen igennem forløbet med forklaringer, links til sangene der skal synges etc.
  • Adgang via hjemmesiden til alle sange og raps der hører til for at kunne gennemføre hele Ordstrømmen. Der linkes også direkte fra lærervejledningen til de respektive sange.
  • Fuld online kursus med video instruktioner og vejledning til hvordan du laver håndfonemerne som skal bruges når I synger Ordstrømmens sange og raps.
  • Løbende opdateringer af materialet og sangene og raps.
  • Teknisk manual til hvordan du kommer i gang med login osv.

Hvad kræver det af dig? læs mere her

Prisen for 1 års skolelicens:
849 dkk pr. klassetrin, pr. spor. (dvs. 2 børnehaveklasser er 2 x 849 dkk pr. årslicens.)

Gå til bestilling af Ordstrømmen Skolelicens her

Eller bestil et 30 prøveabonnement

Se vores videogennemgang af Ordstrømmens indhold når du har licensadgang: