Her på siden kan du læse om hvad Ordstrømmen for 0. klasser kommer til at kræve af dig for at kunne afvikle og formidle undervisningen til børnene.

Vi har gjort det let for dig at komme i gang med at bruge Ordstrømmens metode og bogstavlydsforløb.

Målet for os er, at du lærer det hen ad vejen, uden rigtig at opdage det – lidt ligesom børnene lærer bogstavlydene og deres sammenhæng med grafemerne uden at opdage det 🙂

Derfor er der bl.a. et introvideoforløb til de første 4 vokaler og 5 konsonanter hvor du og børnene kommer ind i Ordstrømmen og får en god forståelse for hvordan det fungerer, inden du selv skal tage over og “lege” Musik Thomas:-)

Du vil selvfølgelig skulle bruge lidt tid på at læse introdelen, samt se en række forskellige tilhørende videosekvenser som illustrerer de nøgle elementer der er i at kunne formidle Ordstrømmens metode til børnene, samt bruge Thomas Mehrs sange og raps i den sammenhæng og progression som de er tænkt.

Derudover vil du også lære håndfonemerne som er en grundsubstans i Ordstrømmens metode og koncept – dette formidles via video og tekst i et online kursus i håndfonemer, samt under hver bogstavøvelse/bogstavsang i lærervejledningen. Læs mere om håndfonemerne her på Lydhusets hjemmeside.

Du behøver ingen musikalske forkundskaber for at kunne bruge Ordstrømmen, men lidt rytme og sanglyst er ikke af vejen 🙂

Tidsforbrug:

Introforløb:
Vi anslår at du skal bruge ca. 4-6 timer på at gennemgå introforløbene til vokaler og konsonanter før du er klar til at formidle det til børnene.

Det tager ca. 3-5 lektioner for børnene at lære grundelementerne i vokalforløbet og det samme for konsonantforløbet.

Håndfonem kurset tager ca. 1-2 timer for dig at sætte sig ind.

På egen hånd forløbet pr. bogstav:

Vokalerne: 
Ca. ½ lektion til hver vokal.

Konsonanterne:
Ca. 1 lektion.

Læs mere under uddybende info her