VIGTIGT:

prototypetesten er lukket for tilmeldinger da vi udkommer med en fuld online version af Ordstrømmen bogstavlyd forløbet sidst i januar 2019, læs mere her

Alle videoer til testforløbet på Vimeo vil blive fjernet i løbet af januar og februar.

***

Er du børnehaveklasseleder og er du frisk på at prøve et nyt koncept og metode af til indlæring af bogstavlyde, så kan vores digitale prototype test være en win win for os og dig, og selvfølgelig dine 0. klasse elever.

Vores vision og mission med Ordstrømmen

At give børnehaveklasselederne et effektivt supplerende undervisningsmiddel til at hjælpe børnene med hurtigere at få en solid forståelse for sammenhængen mellem bogstavlydene (fonemer) og grafemerne (hvordan bogstaverne ser ud) gennem en musisk/rytmisk metode.

Ordstrømmen integrerer musik, rytmik og bevægelse målrettet og systematisk i undervisningen gennem hele 0. klasse, og sikrer dermed at alle børn uanset hvilket niveau, de har – og baggrund de kommer fra – kan være med og lærer bogstaverne.

Metoden er udviklet af Thomas Mehr, der både er en erfaren musiklærer og uddannet skolelærer. Fundamentet for Ordstrømmen bygger bl.a. på Jørgen Nygaard Markussens ’Lydhuset’ – men kræver ikke forudgående kendskab til dette system.

Må vi bruge din viden fra hverdagen?
Bliv faglig sparringpartner

Ordstrømmen har 4 gode år på bagen, hvor Thomas Mehr har undervist i
systemet på forskellige skoler.

Men Thomas kan ikke komme ud i alle 4400, 0. klasser i landet og undervise børnene i Ordstrømmen og det er virkelig ærgerligt!

SÅ DERFOR:

Er vi i gang med at skabe det bedst mulige materiale og platform for børnehaveklasseledere ude i landet til at bruge Ordstrømmens unikke tilgang og metode, til at lege, synge og remse bogstavlydene ind, helt uden det opdager det.

Og så har vi lavet et testforløb med et udvalg at materialet. Dette forløb, bestående af en lærervejledning og
tilhørende videoer til de første 4 vokaler og 5 konsonanater vil vi gerne give dig i håb om at du vil give os feedback, så vi kan skabe den bedst mulige løsning.

Omfanget og tidsforbruget af testforløbet aftales individuelt. Du kan læse/se det igennem selv eller du kan prøve lektionerne af med dine børn i klassen.

Efterfølgende tager vi en evalueringsnak med dig.
Og undervejs er Thomas Mehr til rådighed til at svare på spørgsmål.

Hvad kan du få ud af testforløbet?

Vi forestiller os at du kan få meget ud af testforløbet. Vi har allerede mange testforløb i gang og her melder deltagerne at de bl.a. får god og ny inspiration til indlæring af bogstavlydene gennem Ordstrømmens metode.

Eleverne responderer også positivt på vores approach med musik, sang, remser, raps og håndfonemer.

Kontakt os på info@ordstrommen.dk eller ring til Thomas på 25 14 25 01 for en uformel snak, vi glæder os til at høre fra dig 🙂

De bedste hilsener
Teamet bag Ordstrømmen
Bo Lauenborg, David Nejrup
og Thomas Mehr