Når du køber online Licens til Ordstrømmen får du et materiale som fokuserer på børnenes læring af bogstavernes lyde med musik og bevægelse, bestående af musik, sange, øvelser, bevægelseslege, raps og rimelege.

Ordstrømmen Online giver dig adgang til fuld vejledningsmaterialer som e-bøger, adgang til alle sange og raps, samt til et videointroforløb til at komme let igang med metoden for både elever og børnehaveklasselederne + et fuldt online kursus i håndfonemer med vejledning og video illustrationer.

Sådan bruger du Ordstrømmen

Ordstrømmen er en supplerende metode til det danskfaglige materiale du bruger i 0. klasse.

De fleste bruger Ordstrømmen fast ca. et par timer om ugen – gennem hele skoleåret.

Da vi ved det er ret forskelligt hvordan man som børnehaveklasseleder og skole griber læring af bogstaver og læsning an i 0. klasse, har vi skabt en metode som rummer en fleksibilitet der gør, at du kan plukke i øvelserne og bruge dem præcist som det passer til dig, eller du kan følge progressionen som vi har tænkt den.

Til at komme godt i gang med at bruge Ordstrømmen, herunder sange og raps som de er tænkt, har vi udover vejledningen lavet et introvideoforløb med de første 4 vokaler og 5 konsonanter.

Introvideoforløbet klæder både underviser og elever rigtigt godt på til, på egen hånd, at køre resten af alfabetet igennem efter Ordstrømmens metode, med de tilhørende sange og raps og øvrige øvelser.

 

OPBYGNING AF ORDSTRØMMEN online

1. Videointroforløbet – kom i gang med metode og sange/raps

Her får du og eleverne en grundlæggende introduktion til Ordstrømmens metode, sange og raps. I guides af Musik Thomas via en række videoer og selvfølgelig lærervejledning til børnehaveklasselederen.

Afvikles fra E-bog med direkte links til videoer og sange/raps.

2. Håndfonem online kursus med E-bog og videoforklaringer

Her kommer Musik Thomas igen på skærmen og forklarer og viser hvordan man laver håndfonemer m.m.
Fuld vejledning i E-bogsformat med links til videoer og lyd.

3. På egen hånd med vokalerne og konsonanterne
I e-bogsformat guides du og eleverne trygt videre på egen hånd med at repetere det I har lært og været igennem med Introvideoforløbet. Det er her du overtager Musik Thomas’ visninger af håndfonemer og styringen i det hele taget af progressionen.

 

Børnene kommer igennem følgende:

 • Grundlæggende forståelse for vokallyden
 • Mundens bevægelse når man siger de forskellige vokaler (smilende eller kyssende vokaler)
 • Sang og bevægelse der tager udgangspunkt i Vokaltrappen (oprindeligt fra Jørgen Nygaard Markussens, “Hjemme i fonemernes verden”).
 • Et forløb bestående af bevægelse og sang hvor I arbejder grundigt med alle vokalerne. For hver vokal skal i: synge Vokalskrivesangen med tilhørende bevægelse, hoppe en vokal og forme en vokal ude på gulvet. Her bliver det genkendeligt for børnene da det er samme melodi til hver vokal.
 • De lærer konsonanterne og sammenhængen mellem deres lyd og form.
 • Hvordan konsonanterne lyder i sproget, fx at konsonanterne ikke lyder som deres navn.
 • Herefter kommer et forløb bestående af bevægelser og sange hvor i arbejder grundigt med alle konsonanterne.
  For hver konsonant skal børnene:
  – Lære lyden (fonemet) og det tilhørende håndfonem.
  – Lære konsonantlydshistorien der senere bruges i en rimeremserap.
  – Rappe den pågældende konsonants rimeremserap.
  – Synge konsonantlydssangen med tilhørende bevægelse (samme melodi til alle konsonanterne)
  – Forme en konsonant ude på gulvet

Levering af materiale samt musik, sange og raps

Alt tekstmateriale/vejledninger leveres via dit log in (når din skole har købt licensadgang), som digitale e-bøger, alle sange, raps og musik afspilles fra hjemmesiden, og introvideoforløbet (til de første 9 bogstaver) med link direkte fra lærervejledningen.

Læs om hvad det kræver af dig at bruge Ordstrømmen som læringsmiddel her